Asiiia - 2010-10-05 16:54:19

Jak już wcześniej mówiłam dodaję zadanie z polskiego. Aczkolwiek nie jestem pewna czy jest dobrze, choć powinno być. ;D

Psalm 91
Typ psalmu: ufności

Obraz człowieka: Człowiek jako istota krucha, której potrzebna jest pomoc Boga. Psalm ten ukazuje że człowiek dzięki Panu Bogu może pokonać wszystkie przeciwności.

Obraz Boga: Bóg jako dobry pasterz. Chroni człowieka, nie pozwala go skrzywdzić. Opiekuje się nim.

Relacja między Bogiem a człowiekiem: Człowiek całkowicie ufa Bogu, ten natomiast bierze go " pod swoje skrzydła" i nie pozwala go skrzywdzić. Bój jest dla człowieka obrońcom.

Psalm 130

Typ psalmu: błagalny

Obraz człowieka: Człowiek jako grzesznik proszący o odkupienie za swoje grzechy.

Obraz Boga: Bóg jako sędzia srogi i sprawiedliwy.

Relacja między Bogiem a człowiekiem: Człowiek zwraca ku Bogu swe błagania, mając nadzieję, że ten go wysłucha i mu wybaczy.
- Bóg wymaga posłuszeństwa i pełnego zawierzenia się mu.

;)

olej przy -30 se hazel problem z aplikacja youtube targi niewolnic www.twierdzazakonow.pun.pl arisa533